» İLAÇLAMANIN TARİHÇESİ
» GARANTİLİ İLAÇLAMA
» KALİTE
» ANKARA İLAÇLAMA FİYATLARI
» FOTO GALERİ
» VİDEOLAR
» İLAÇLAMA ALET VE EKİPMANLARI
» KOKULU İLAÇLAMA
» KOKUSUZ İLAÇLAMA
» JEL İLAÇLAMA
» SOĞUK SİSLEME ( ULV ) İLAÇLAMA
» ankara ev ilaçlama
» ankara apartman ilaçlama
» Neden İlaçlama Yapmalıyız ?
» Sıkça Sorulan Sorular
» Niçin İkinci İlaçlama Yapmak Gerekir?
» Müşteri Görüşleri
» Yönetmelik
» Haşere Tablosu
» Apartman Yöneticisi
» Böcekler
» Hamam Böceği
» Alman Hamam Böceği
» Amerikan Hamam Böceği
» Oryantal Hamam Böceği
» Kalorifer Böceği
» Bit
» Çekirge
» Deri Böceği
» Gümüş Böceği
» Güve
» Kara Sinek
» Karıncalar
» Kene
» Kırkayak
» Kulağa Kaçan
» Örümcekler
» Pire
» Pireler Hakkında Bilmedikleriniz
» Siyah Halı Böceği
» Sivri Sinek
» Tahta Kurdu
» Tahta Kurusu
» Tatarcık
» Hizmet Verdiğimiz Bölgeler
» Tespih Böceği
» Akrep
» Çıyan
» Salyangoz
» Kertenkele
» Yılan
» Fareler
» Ev Faresi
» Tarla Faresi
» Kanguru Faresi
» Lağım Faresi
» Çatı Faresi
» Dezenfeksiyon Dezenfekte Hizmetleri
» Ev ilaçlama hizmeti
» Otel ilaçlama hizmeti
» Fabrika ilaçlama hizmeti
» Pastane ilaçlama hizmeti
» Fırın ilaçlama hizmeti
» Restaurant ilaçlama hizmeti
» Alışveriş merkezi ilaçlama hizmeti
» Köstebek ve Yılan Kovucu Cihaz
» Zirai İlaçlama Hizmeti
» Bahçe ilaçlama
» Yabancı ot çim ilaçları
» Dezenfektanlar ve dezenfeksiyon ilaçları
» Fare kovucu Kaçırıcı Cihaz
» Kuş filesi - Kuş önleme ağı
» Sinek Tutucu Kovucu Yakalayıcı cihazlar
» Kuş kovar önleme dikeni plastik tel ve kaçırıcı
» Ağaç Çiçek ilaçlama hizmetleri
» Fumigasyon
» Böcek Sinek Haşere Fare İlaçlarıankara ilaçlama firması

ankara ilaçlama firmaları

GÜVE

 

Güve havada uçu?an küçük yap?l? hayvan olup kantl? böcektir. Güveyi evlerimizde tah?llar?m?z da olmak üzere birçok ortamlarda bulabiliriz. Güve boy olarak ufak boyludur genellikle 5 - 10 mm kadar boylar? vard?r. Güve yap? olarak kelebe?e benzer. Kelebek ile güve aras?nda ay?rt edici baz? konular var kelebekte kanatlar canl? renkli ve düzdür. Güvede ise kanatlar daha soluk renkli olup ve üzeri tüylüdür. Güvenin antenleri kal?n haldedir ve üzeri t?rt?ll?d?r. Kelebeklerde ise antenler daha ince ve düzdür. 
Güvenin beslenmesi sadece bulundu?u ortamdaki maddelere ba?l? olarak de?i?ir. Beslenmesinde kesinlikle insan ve hayvan kan? kullanmazlar. Bu bak?mdan güve asla insan? ?s?rmaz ve insana sald?rmazlar. Güvelerde korunmak için bir radar sistemi mevcuttur. Güve bu radar sistemi saniyenin binde biri kadar h?zl? çal??an bir sistemle çal???r. Gece beslenen 
yarasalar avland?klar?nda özelikle bu böcekler ile beslenirler. Güve kendini korumak için bu radar sistemini kullan?r. 
Güve ????a kar?? çok hassast?rl bu bak?mdan güve genellikle gece aktif olup beslenir. Kelebekler beslenmesini gece yapmazlar beslenmesinde genellikle gündüz yaparlar. Bu bak?mdan kelebek ve güveyi ay?rt etmek daha kolay olur.
Güve ya?ad??? ortama ba?l? olarak farkl? isimler ile an?l?r.

Baz? güve çe?itleri ?unlard?r:

1 - TAHIL GÜVES?
Bu güve çe?idi özellikle tah?llarda bulundu?u için ve tah?llardan beslendi?i için bu isimle an?l?rlar. Tah?l tanesinin iç k?s?mlar?n? kemirerek sadece d?? kabu?u kalacak ?ekilde b?rak?rlar. Güveyi hem ekin tarlalar?nda ve hem de tah?l ambarlar?nda görebilmekteyiz. Bu güve çe?idi insanlar?n besinlerini tüketti?i için çok zararl? bir ha?eredir. Tah?l güvesi çok çabuk üreyen ha?eredir. Bitkilerin ve tah?llar?n tanesi üzerine yumurta b?rakarak ço?al?rlar. Tah?l ambarlar?na tah?l üzerindeki yumurtalar ile güve bula?mas? olur. Yumurtalar beli bir s?cakl?k ortam?nda yumurtadan ç?kar ve h?zla büyür.

2 - HALI GÜVES?
Hal? güvesi özelikle evlerimizde hal?lar?m? kemiren evdeki giysilerimizi kemiren bir böcek türüdür. Hal? güvesi evdeki e?yalar?m?z?, kürk, k?ldan ve tüyden yap?lma e?yalar?, kuma? çe?itlerini, ipekli elbiseleri, mobilya örtülerini, deri koltuk ve elbiselerimizi kemirerek onlara zarar verirler. Bu güveler yumurtas?n? evlerde kullan?lmayan elbiselerin yaka altlar?na, kö?e ve kuytu bölgelerine, elbise bacak altlar?na ve koltuk altlar?na yumurtas?n? b?rak?r.
Güve yumurta b?rak?rken yumurtas?n? bir koza içine sararak b?rak?r. Güve açl??a ve susuzlu?a uzun zaman dayanabilir. Eri?kin bir güve aç kald??? zaman kendisine bir koza örerek içine girer ve uzun müddet buradan ç?kmadan kalabilir. Bu güve çe?idi ayn? zamanda mobilya güvesi, kürk güvesi, elbise güvesi gibi farkl? isimler ile an?l?rlar.

3 - DER? GÜVES?
Deri güvesi özelikle evlerdeki ve fabrikalardaki derileri kemirerek beslenirler. Bu güveler evde deriden olu?an ne olursa olsun kemirirler. Deri güveleri deri fabrikalar? ve deri malzemeleri satan ma?azalar?nda s?kça görülen ha?erelerdir.

4 - ODUN GÜVES?
Bu güve çe?itleri ise tamamen odunsu maddelerle beslenirler. Odun güvesi ah?ap ve tahtadan yap?lan e?yalar?m?za kemirerek zarar verir. Güve çe?itleri kesinlikle insan? sokmak ve ?s?rmak gibi zararlar? yoktur. Fakat tamamen kulland??? e?yalara zarar vererek etkili olurlar. Bu güve çe?idinden hariç daha birçok güve çe?idi olup insanlara zarar verir.

GÜVELERDE ÜREMEK VE ÇO?ALMAK

Güvelerde üreme di?er hayvanlarda oldu?u gibi iki e?eylidir hem erkek hem de di?i güveye ihtiyaç vard?r. Güve beslenmesine ve ortam?n s?cakl???na ba?l? olarak y?lda 1 ile 5 defa kadar ürer. Yumurtadan yakla??k 6 - 10 günde ç?kar ve larvala??r. Havalar çok so?uk oldu?unda bu süreç 1 ay kadar uzayabilir. Larvalar ergin güve olmas? 1 - 1,5 ay kadar zaman içinde olur.
 

GÜVE ?LACI


Güve bulunan ortama ve güvenin çe?idine ba?l? olarak farkl? ilaçlar kullan?l?r. Güve ilaçlar? al?n?rken ilaçlar mutlaka sa?l?k bakanl??? onayl? olmal? ve kullanan firma mutlaka yasal olmal?.
 

GÜVE ?LAÇLAMASI


Güve ilaçlamas? güvenin türüne ve bulundu?u ortama ba?l? olarak de?i?ir. Güveler çabuk üredi?i için ve mutlaka en k?sa zaman içinde ilaçlanmal?. Güve ilaçlanmas? bu?day ambarlar?nda ise farkl? ilaçlar kullan?l?r. Güve e?er ekin ve tarlada ise püskürtme ilaçlar kullan?l?r. Ev ve hal? güvelerinde ise daha farkl? ilaçlar kullan?l?r. Güve ilaçlamas? yapt?racaksan?z mutlaka bize ula??n size ha?ere ile ilgili her konuda 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Güve ilaçlamas? güvenle ve titizlikle yap?lmal?. Güve ilaçlamas? periyodik olarak yap?lmal?.


ankara böcek ilaçlama İlaçlama hizmeti ciddi bir iştir. En küçük ihmalkarlık veya vurdum duymazlık insan hayatına mal olabilir,Pompacılar diye tabir edilen ilaçlamacılar bilinçsizce nereye hangi ilaç kullanılacağını bilmeden ruhsatsız insan sağlığına %100 zararlı ilaçları kullanmaktadırlar. Kapınıza reklam broşürü bırakıp kendilerini gerçek firmaymış gibi gösteren sözde ilaçlamacılara dikkat etmelisiniz, İlaçlama yaptıracağınız firmayı araştırın ruhsatını mutlaka görün.Web sitelerinde il sağlık müdürlüğünün ruhsatını örneğini görmediğiniz firmalara ilaçlama yaptırmak hem kendi açınızdan çeşitli olumsuzluklarla karşılaşma riski var hem de yasal olarak ilaçlama yaptıran ve yapan suçlu durumda oluyor. YÖNETMELİK TIKLA... İlaçlama Alanımız

ankara ev  ilaçlama » Ev ilaçlama hizmeti
» Fabrika ilaçlama hizmeti
» Otel ilaçlama hizmeti
» Pastane ilaçlama hizmeti
» Fırın ilaçlama hizmeti
» Restaurant ilaçlama hizmeti
» Alışveriş merkezi ilaçlama hizmeti
» Mağaza ilaçlama hizmeti
» İşhanı ilaçlama hizmeti
» Bahçeler Açık alan ve araziler
» Nakil araç (Otobüs, Tren, Uçak)
» Askeri birlikler
» Hastaneler
» Sağlık Kurumu ilaçlama servisi
» Dershaneler Okul kreş
» Ofis İlaçlama
» Plaza İlaçlama
» Arazi İlaçlama
» Yurtlar Yuvalar vb. ilaçlama servisi